Algemene contactgegevens

Ichthus Christelijke Daltonschool
Gebroeders Gootjesstraat 47
9953 PV Baflo
Telefoon: 0595-422704
E-mail school: ichthusbaflo@vcpong.nl
E-mail medezeggenschapsraad: mr.ichthusbaflo@vcpong.nl
E-mail ouderraad: or.ichthusbaflo@vcpong.nl

Directeur:
Tietia van Houten

Onderdeel van:
Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
Borgweg 46
9951 BG Winsum GN
www.vcpong.nl

Nederlandse Dalton Vereniging
www.dalton.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over de website of over de inhoud daarvan, dan kunt u die kenbaar maken via ons e-mailadres ichthusbaflo@vcpong.nl